Strona główna

Jesteś tu: » Strona główna

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA!!!

nowe zestawy podręczników na rok szkolny 2014/2015

--------------------------------------------------------------------------------------

Informuję, że będzie możliwość otrzymania dofinansowania zakupu podręczników szkolnych na rok szkolny 2014/2015 dla:

  • uczniów rozpoczynających naukę w klasach II-III i VI szkoły podstawowej, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 539,00 zł.     Wartość pomocy – 225,00 zł dla klas II i III, dla klas VI – 325,00 zł;
  • w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego,
  • uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego realizujących obowiązek szkolny, bez względu na wysokość dochodu na osobę w rodzinie. Wartość pomocy – 325,00 zł dla uczniów klas IV – VI i 225,00 zł dla uczniów klas II-III i Gimnazjum,
  • uczniów pochodzących z rodzin, w których dochód przekracza kryterium dochodowe, ale występują sytuacje określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (np. sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała i ciężka choroba, przemoc w rodzinie, alkoholizm, zdarzenia losowe). Liczba uczniów w danej gminie nie może przekroczyć 5% ogólnej liczby uczniów klas II-III i VI.


Wnioski do pobrania na stronie internetowej szkoły http://www. starebosewo.szkolnastrona.pl lub w sekretariacie szkoły.

Bardzo prosimy o składanie wniosków od dnia 7 sierpnia do 10 września 2014r.


Dyrektor szkoły


Wnioski do pobrania (format pdf):

Witaj, szkoło!

Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2014/2015. Przed nami 10 miesięcy niezwykłych podróży po wszystkich kontynentach, a nawet w kosmos! Godziny fascynujących eksperymentów, doświadczeń oraz odkryć  w dziedzinie matematyki, fizyki  i chemii. Czekają nas ,,wędrówki ze słowami",   spotkania z ciekawymi postaciami sztuki i literatury oraz walka z własnymi słabościami na murawie ,,Orlika".

czytaj więcej...

Kiermasz w szkole

25 czerwca 2014r. odbył się w naszej szkole Kiermasz używanych podręczników. Uczniowie mieli okazję odsprzedać podręczniki z których nie będą już korzystać. Znalazła się grupa uczniów wraz z rodzicami którzy skorzystali z oferty i  zakupili książki w okazyjnie niskiej cenie.

czytaj więcej...

Mamy kolejne wyróżnienie!

Uczniowie naszej szkoły przystąpili do IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod nazwą "Bezpiecznie na wsi – nie zbliżaj się zuchu do maszyny w ruchu!". Organizatorem konkursu była Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Założeniem konkursu było zwrócenie szczególnej uwagi na zapobieganie wypadkom z udziałem maszyn i urządzeń wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym.

czytaj więcej...

Biwak klasy IIb - 16-17 czerwca 2014r.

Biwak w Broku dostarczył wszystkim niezapomnianych przeżyć. Zatrzymaliśmy się w pięknie położonym ośrodku NOE. Pierwsze nasze kroki skierowaliśmy na leśne ścieżki, gdzie urządziliśmy podchody. Po wykonaniu wszystkich zadań na dole, niektórzy z nas postanowili pobujać bliżej obłoków i skorzystać z atrakcji parku linowego. Emocje sięgały tak wysoko jak tylko daliśmy radę się wdrapać.

czytaj więcej...

Szkolny Konkurs Plastyczny na logo szkoły rozstrzygnięty!

Konkurs miał swoje rozstrzygnięcie podczas szkolnych obchodów Dnia Dziecka, tj. 9 czerwca 2014r. Był miłym uzupełnieniem tego święta. Zgodnie z regulaminem w konkursie mogli wziąć udział wszyscy uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum. Celem konkursu było zwiększenie identyfikacji dzieci i młodzieży z uroczystością nadania szkole imienia ks. Jana Twardowskiego poprzez identyfikację indywidualną.Tematem konkursu było opracowanie projektu logo dla Zespołu Szkół w Starym Bosewie. Logo miało zawierać nazwę szkoły włącznie z imieniem, które szkoła wybrała.

czytaj więcej...

Wycieczka do muzeum...


Dnia  28 maja 2014r. odbyła się w naszym przedszkolu wycieczka do prywatnego muzeum ,,Starej Wsi’’ Państwa Krystyny i Jana  Długołęckich  w Starym Bosewie. Dzieci wysłuchały ciekawych opowieści  opowiedzianych przez właściciela muzeum oraz zobaczyły  zbiory starych przedmiotów  codziennego użytku pochodzących z dawnych czasów.


czytaj więcej...

Szkolny Konkurs Plastyczny na portret ks. Jana Twardowskiego rozstrzygnięty!

6 kwietnia 2014r. podczas uroczystego przedstawienia wielkopostnego pt. "Bo nie ma większej miłości..." został rozstrzygnięty Szkolny Konkurs Plastyczny

na portret ks. Jana Twardowskiego zorganizowany przez p. Marzenę Długołęcką. Konkurs przeznaczony był dla uczniów szkoły podstawowej z klas IV-VI.
czytaj więcej...